Thông báo Chiêu sinh các lớp Hệ thống kiến thức Chuẩn bị cho Kỳ thi Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường ĐHAG năm 2022

Thông tin chung

Thông tin chi tiết vui lòng xem trên thông báo tuyển sinh đính kèm!

Form đăng ký

Chọn môn hệ thống kiến thức

Nếu quý Anh/Chị không đăng ký hệ thống kiến thức vui lòng bỏ qua

Minh chứng nộp tiền hệ thống kiến thức

Nếu quý Anh/Chị không đăng ký hệ thống kiến thức vui lòng bỏ qua

Chia sẻ

TRA CỨU VĂN BẰNG

Tra cứu

Quy chế - Quy định